• Vergi hukuku konusunda hukuki uyuşmazlıklarda dava takibi
 • Vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar
 • Vergisel planlamanın hukuki olarak incelenmesi
 • Vergi hukuku mevzuatına ilişkin hukuki destek
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları
 • Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru
Datça Avukat Arabulucu Fatma Elif KORU KARSLI