•  Mirasçılık Belgesinin Verilmesi Talebi
  • Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Tebliği Talebi
  • Mirasçılar Arasında Payların Oluşturulması Talebi
  • Mirasın Reddine İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Terekenin Tespiti Talebi
  • Gaiplik Kararı Verilerek Miras Payının Teslim Edilmesi Talebi
  • Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası
  • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
  • Miras Sözleşmesinin İptali Davası
  • Vasiyetnamenin İptali Davası
Datça Avukat Arabulucu Fatma Elif KORU KARSLI