• İdari İşlemlerin İptali
  • Tam Yargı Davaları
  • İdari Para Cezalarına İtiraz
  • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
  • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının takibi
  • İmar Hukukundan kaynaklanan davalar
  • İhale hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar
  • Kamulaştırma ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davalar
Datça Avukat Arabulucu Fatma Elif KORU KARSLI