• Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi hazırlanması
 • Ayni/Şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar
 • Alım-Satım sözleşmeleri
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Hasılat paylaşımı sözleşmeleri
 • Özel taahhütlü inşaat sözleşmeleri
 • Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifak kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri
 • FIDIC sözleşmeleri
Datça Avukat Arabulucu Fatma Elif KORU KARSLI