• Ticaret Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
  • İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Fikri Mülkiyet Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Tüketici Hukukuna İlişkin Uyuşmazlık
Datça Avukat Arabulucu Fatma Elif KORU KARSLI